Business Online for maritime bedrifter

Kvalitet i alle ledd

Business Online er prosjekstyringssystemet som knyttet kvalitet inn i alle ledd av bedriften.

Små- og mellomstore bedrifter velger Business Online som sitt styringssystem

Knytt kvalitet inn i arbeidsflyten til enhver avdeling

Det hjelper lite med gode prosesser og prosedyrer dersom de ikke brukes i praksis. Business Online legger til rette for at din bedrift skal kunne jobbe etter deres egne kvalitetssikrede arbeidsprosesser hver eneste dag.

"Business Online hjelper organisasjoner å sette kvalitet ut i praksis, og med denne løsningen vil vi få økt samhandling, innsikt og kontroll i alle faser av prosjektet – fra forespørsel og tilbud til gjennomført prosjekt."

Kundehistorie

“Systemet er veldig lett å tilpasse og konfigurere, det er skybasert, og vi likte godt det nye brukergrensesnittet. Det var viktig for oss at HSEQ-modulen oppfyller ISO-standarden.”
Marian Nymark Melle
HR & QHSE Manager, Clara Venture Labs

Rammeverk for økt struktur og samhandling

Få bedre kontroll på informasjonsflyten i bedriften ved å samle hele bedriften i ett felles system.

“Utfordringene jeg har opplevd tidligere som HSEQ-leder har ofte vært knyttet til at man ikke bare har ett system. Nå ligger alle fagene inne i Business Online, slik at alt ligger til rette for å kommunisere og dele. Det er generelt en enklere måte å jobbe på.”

Jobb sammen i digitale arbeidsrom

Samle alt som skjer i prosjektet i ett felles digitalt arbeidsrom. Send vedlegg og eposter direkte inn i arbeidsrommet fra din Outlook, eller knytt prosjektet opp mot Microsoft Teams for økt samhandling.

Anbefalte moduler

Full oversikt over fremdriften på alle prosjektene dine. 

Dokumentstyring og rapportering samlet på én plass.

CRM

Samle leverandører og kunderelasjoner i ett system.

Sømløs integrasjon mellom Business Online og din Outlook.

Integrert med din Microsoft 365-pakke

Bruk de programmene du er kjent med fra før. Business Online gir deg et rammeverk på toppen av bedriftens egen Microsoft 365, slik at dere fortsatt kan bruke Outlook, Teams, Excel og så videre.

Utvalgte artikler

Se hvordan Business Online fungerer