Få orden i sysakene

Business Online hjelper prosjektbaserte bedrifter med å skalere virksomheten ved å gi bedre oversikt og kvalitet i prosjektene. Med vår løsning kan dere øke produktiviteten uten at det går på bekostning av kvaliteten. 

Små- og mellomstore bedrifter velger Business Online til prosjektstyring

Oversiktlig prosjektstyring fra start til slutt

Ta prosjektstyringen ut av mappestruktur og regneark. Få bedre oversikt, struktur og samhandling i ethvert prosjekt.

"Business Online hjelper organisasjoner å sette kvalitet ut i praksis, og med denne løsningen vil vi få økt samhandling, innsikt og kontroll i alle faser av prosjektet – fra forespørsel og tilbud til gjennomført prosjekt."

Få en omvisning

Se hvordan Business Online fungerer i praksis. Vårt prosjektstyringssystem gir deg det du trenger for å få bedre oversikt og arbeidsflyt i hverdagen din.

Rammeverk for økt struktur og samhandling

Få bedre kontroll på informasjonsflyten i bedriften ved å samle hele bedriften i ett felles system.

"Business Online har hjulpet oss å nå flere mål og rekorder. Systemet gjør det lett å ha kontroll på informasjon og informasjonsflyten."

CRM

Bedrifter, kontrakter, salgsmuligheter, kontakter…

Arbeidsrom, kvalitetssjekkliste, Gantt, kontaktinformasjon…

Dokumentstyring, rapportering, BPM, KPI dashbord…

HRM

Personelloversikt, ressursplanlegging, HR dashbord…

Integrert med M365 for en sømløs opplevelse

Vi vet at mange bedrifter allerede bruker verktøyene til Microsoft 365. Business Online er derfor fullt integrert med M365, slik at dere fortsatt kan bruke de velkjente verktøyene og samtidig dra nytte av fordelene dere får med Business Online.

Vekstselskaper bruker Business Online

Nysgjerrig på Business Online?

Ta en prat med oss i dag