Business Online PROSJEKT

Optimaliser produktiviteten og reduser unødvendig tidsbruk på koordinering og statusmøter med vår Prosjektmodul i Business Online. Få arbeidsrom som gir alle prosjektdeltakerne enkel tilgang til oppdatert informasjon om prosjektets status og fremdrift. Med en intuitiv og oversiktlig plattform kan alle enkelt holde seg oppdatert på siste nytt og bidra til prosjektets neste steg. 

Samlet oversikt over alle pågående prosjekter

Få et overordnet bilde over prosjektenes status, fremdrift, aktivitetsnivå og mye mer. Dykk ned i detaljene inne i arbeidsrommet til de ulike prosjektene. 

Dette får du i din prosjektoversikt:

Fleksibel prosjektplanlegging

Gjør fremdrift og etterlevelse lekende lett med vår prosjektmodul. Jobb med fremdrift i prosjektet på den måten som passer deg og prosjekttypen du skal i gang med. 

Slik får du fremdrift i prosjektet med Business Online:

Integrert med Microsoft 365

Sømløs integrering med dokumentbiblioteket

Det kan være utfordrende å finne de dokumentene du trenger når du trenger dem i prosjektet. I Business Online har vi gjort det enkelt å finne frem riktig versjon av dokumentene.

Slik har du kontroll på dokumentene i prosjektet:

Jobb med prosjekter rett i Microsoft Teams

Koble prosjekt i Business Online opp mot Microsoft Teams, slik at dere enkelt kan samhandle på tvers av lokasjoner og digitale flater. Få tilgang til prosjektrommet direkte i Teams-appen og hold deg oppdatert på siste nytt i prosjektet. 

Strukturert kunnskapsdeling

Hvert prosjekt får sin egen Microsoft OneNote, her kan dere opprette ulike seksjoner og sider for notater gjennom hele prosjektløpet. Reiser en prosjektdeltaker på ferie, vil alle notatene til personen allerede ligge tilgjengelig i prosjektet.

Samle prosjektnotatene på én plass

Ofte stilte spørsmål

Et prosjektstyringssystem hjelper deg i alle fasene av et prosjekt, fra planleggingen til arbeidsflyt og til slutt rapportering. 

Dere sparer verdifull tid på statusmøter ved at prosjektstyingssystemet gir dere en god oversikt over fremgangen og neste steg i prosjektet.

Det finnes mange alternativer der ute og ulike fokusområder for prosjektstyringsverktøy, alt fra systemer med fokus på hovedfokus på Kanban-metoden til avanserte Gantt-skjemaer. 

En av de største utfordringene til ethvert prosjekt er samhandlingen mellom ulike ledere, medarbeidere, avdelinger og kanskje også lokasjoner. Et godt prosjektstyringsverktøy vil derfor sette samhandlingen i fokus samtidig som du får de hjelpemidlene dere trenger i form av Kanban-metoden, Gantt-skjema, risikomatrise og gitte arbeidsprosesser. 

Ulike prosjekter trenger ulike hjelpemidler, derfor er fokus på samhandling viktigere enn hvilke hjelpemidler som blir tatt i bruk for det enkelte prosjektet. Dette gjør dere bedre rustet til å jobbe i samme system, enten om dere har enkle og kortvarige prosjekter eller langvarige og mer komplekse prosjekter. Det som er viktig er at dataen samles på én plass. 

Å jobbe sammen på et prosjekt i Business Online betyr i stor grad å dokumentere de ulike leddene i prosessen. Flere personer kan jobbe på samme prosjekt samtidig. I prosjektrommet finner du informasjon om interne/eksterne ressurser, nøkkelinformasjon om prosjektet, prosjektspesifikke dokumenter, prosedyrer, oppgaver og fremdriftsplan. På denne måten kan alle involverte se hva som har blitt gjort og hva som må gjøres, på denne måten får dere en god flyt i prosjektet. Du får hovedsakelig tre verktøy for prosjektplanlegging; en kvalitetssjekkliste, en fremdriftsplan og en egen Microsoft Planner.

Fremdriftsplanen i Business Online PROSJEKT gir deg en mer detaljert oversikt over ansvarsområder, oppgaver og tidsperspektiv. Her får man en Gantt-visning hvor du som prosjektleder kan lage en start- og sluttdato for prosjektet, definere hovedoppgaver med underoppgaver og tildele ansvar og oppgaver til de andre personene som er involvert i prosjektet. 

Kvalitetssjekklisten i Business Online PROSJEKT definerer prosjektet og sikrer kvalitet og kontinuitet for de ulike prosjekttypene. Kvalitetssjekklisten deles opp i ulike faser med underpunkter som beskriver hvilke steg man må gjennomføre fra start til slutt. Ved å ha slike sjekklister, vil du alltid ha full oversikt over de ulike stegene i de ulike fasene, noe som igjen sikrer at alle prosjektene utføres på samme måte. Hver bruker kan huke av når de ulike punktene er utført og legge til en beskrivende kommentar, slik at alle personer i prosjektet kan til enhver tid se hva som har blitt gjort.

Som administrator i systemet, så vil du kunne få tilgang til å definere kvalitetssjekklister og mappestrukturer selv – disse hører ofte sammen. På denne måten sikrer dere både kvalitet og kontinuitet, ettersom prosjekter og mulighetshåndtering følger bestemte prosesser med hensyn til prosedyrer.

"Flyten i bedriften har blitt mye bedre etter at vi tok i bruk Business Online."

Lill-Susann Engevik Rugtvedt | Director Supply Chain Management | Fishbones AS

Play Video about fishbones lill susann rugtvedt
Nysgjerrig på Business Online PROSJEKT?

Ta en prat med oss i dag