Kom i gang med Business Online

Business Online er en prosjektplattform med alle verktøyene du trenger for prosjektstyring, salg, KHMS og HR. Book et møte med oss for en mer detaljert gjennomgang av modulene, eller begynn med å se en demo av systemet.

Ser du etter en spesifikk modul?

Optimaliser produktiviteten og reduser unødvendig tidsbruk på koordinering og statusmøter. Få arbeidsrom som gir alle prosjektdeltakerne enkel tilgang til oppdatert informasjon om prosjektets status og fremdrift.

Hovedfunksjoner

Mange har enkeltstående kvalitetssystem, noe som gjør at det blir vanskelig å etterleve ulike prosesser og prosedyrer i arbeidshverdagen. Vi hjelper bedrifter å knytte kvalitetsarbeidet inn i alle ledd av bedriften.

Hovedfunksjoner

CRM

Vi hjelper deg å samle og strukturere informasjon og korrespondanse om kunder, samarbeidspartnere og leverandører. Få et oversiktlig bilde av nøkkelinformasjon og muligheten til å standardisere egne salgsprosesser for økt effektivitet.

Hovedfunksjoner

Ikke stress med å holde tritt med neste medarbeidersamtale og onboarding av nyansatte på egenhånd. Ta neste steg i profesjonaliseringen av bedriften med en egen personalmodul i Business Online. Effektiviser interne rutiner og prosesser mellom leder og medarbeider. 

Hovedfunksjoner