Vi hjelper dere å lykkes

Med individuell veiledning, fastpris, oppbygging av intern ekspertise og et skreddersydd implementeringsløp, blir vi din samarbeidspartner på reisen mot en vellykket implementering. Gjennom en strukturert tilnærming, regelmessig oppfølging og støtte, sikrer vi en effektiv og sømløs overgang til Business Online.

Illustrasjon med overskriften "Egen prosjektleder fra Business Online" og en illustrasjon av en person.

Personlig veiledning for sømløs implementering

Når du starter implementeringsprosessen med Business Online, kan du være trygg på at du ikke er alene. Som kunde får du en egen dedikert prosjektleder som vil fungere som din støttespiller og veileder gjennom hvert trinn av implementeringsprosessen.

Prosjektlederen blir din faste kontaktperson, som har som hovedoppgave å sørge for en sømløs implementering, skreddersydd for å møte dine behov i prosessen.

Forutsigbarhet og fleksibilitet

Vi gir deg forutsigbarhet ved å tilby fastpris på implementeringen av Business Online. Prosjektlederen setter opp ukentlige møter for opplæring med mulighet for ekstra opplæring ved behov inkludert i prisen, slik at du skal føle deg trygg på å ta i bruk systemet etter at implementeringsperioden er over.

Illustrasjon med overskriften "Fastpris på implementering" og en illustrasjon av en kartnål som holder på plass en prislapp.
Illustrasjon med overskriften "Få et eget superbruker team" med illustrasjon av fire hender som holder på hverandres arm.

Lær opp interne eksperter

For å sikre langvarig og effektiv bruk av Business Online, fokuserer vi på å lære opp et dedikert superbruker team hos dere. Ved å bruke «teach the teacher» metoden, blir superbrukerne deres egne interne eksperter på Business Online. Dette bidrar til en bedre forståelse og økt eierskap til systemet på tvers av bedriften.

Tilpasset implementeringsløp

For å sikre at implementeringen av Business Online møter dine behov, tilpasser vi implementeringsløpet spesielt for deg. Vi tar hensyn til de spesifikke behovene dere har i akkurat din bedrift, slik at vi får på plass de funksjonene som haster mest først.

Illustrasjon av person som jobber med kundeservice, snakker med kunden gjennom Teams på laptop.

Kontinuerlig støtte og oppfølging

Etter implementeringsløpet er fullført, fortsetter vi vår støtte gjennom månedlige oppfølgingsmøter for å sikre at dere kommer godt i gang med Business Online. Her får du muligheten til å stille spørsmål eller få en ekstra gjennomgang av funksjoner.

Alle våre kunder får også tilgang til en digital brukermanual, hvor du kan se videoer eller få en detaljert forklaring på all funksjonalitet i Business Online.

Vil du vite mer om Business Online eller vår implementeringstjeneste?

Ta en prat med oss i dag