Business Online ekstrafunksjoner

Delt arbeidsrom

Deling av dokumenter med kunder, leverandører eller samarbeidspartnere kan fort by på utfordringer. Å sikre at sensitiv informasjon ikke kommer på avveie eller å ha kontroll på hva som er siste oppdaterte versjon av dokumentet kan være utfordrende. Med Delt Arbeidsrom kan dere trygt dele dokumenter og samhandle med eksterne parter. 

Sikker samhandling med eksterne parter på Teams

Med Delt Arbeidsrom i Business Online trenger dere ikke lengre stole på innboksen for viktig kommunikasjon med eksterne parter. Innboksen kan raskt bli overfylt, noe som gjør det vanskelig å holde oversikt og prioritere viktige beskjeder. Med Delt Arbeidsrom kan dere trygt samarbeide med eksterne parter via Teams.

Få kontroll på den eksterne delingen

Uten Delt Arbeidsrom blir det vanskelig å vite hva som er delt med hvem i hvilket prosjekt. Med Delt Arbeidsrom får du full oversikt over hvilke prosjekter som har ekstern deling og samhandling.

Full oversikt over hvilke dokumenter som er delt

Med Delt Arbeidsrom i Business Online kan du dele dokumenter med eksterne parter og ha full oversikt over hvem som har tilgang til de ulike dokumentene, noe som sikrer at sensitiv informasjon er beskyttet og at kun relevante parter har tilgang.

Lag flere eksterne kanaler i samme prosjekt

Det kan fort bli mye rot når flere parter skal samhandle om ulike ting på samme plass. Med Delt Arbeidsrom kan du opprette flere kanaler, slik at du kan samhandle og dele dokumenter med en leverandør i én kanal og med kunden i en annen kanal.

Klar for å oppgradere din Business Online med Delt Arbeidsrom?

Ta en prat med oss i dag