Business Online for energibransjen

Få bedre oversikt og se helhetsbildet

Business Online er et system for prosjekt- og kvalitetsstyring som gir deg bedre oversikt i arbeidshverdagen, strukturerer informasjon og forbedrer samarbeidet mellom lokasjoner og avdelinger. Bedre oversikt gjør deg bedre rustet til å håndtere flere og mer komplekse prosjekter.

Hils på noen av Business Online sine kunder

Knytt kvalitet inn i alle arbeidsprosesser

Lag skreddersydde kvalitetsjekklister for bedriftens gjentakende prosesser og få dokumentert etterlevelse, perfekt for bedrifter som jobber etter ISO 9001. Hent inn siste oppdaterte versjon av styrende dokumenter direkte inn i prosjektet.

Kundehistorie

“Arbeidsflyten vi får av Business Online er den største gevinsten for oss. Det er noe vi ser innad i avdelingene, mellom avdelingene og mellom ulike ansatte. I tillegg er rapporteringen mot ledelsen og styret blitt bedre, fordi det er enkelt å visualisere hvordan det egentlig står til med bedriften.”
Lill-Susann Engevik Rugtvedt
Lill-Susann E. Rugtvedt
VP Supply Chain Management, Fishbones AS

Oversikt i sanntid

Få en overordnet oversikt over alle prosjekters status og fremdrift i sanntid. Fang opp potensielle problemer før de blir store.

Jobb sammen i digitale arbeidsrom

Samle alt som skjer i prosjektet i ett felles digitalt arbeidsrom. Send vedlegg og eposter direkte inn i arbeidsrommet fra din Outlook, eller knytt prosjektet opp mot Microsoft Teams for økt samhandling.

Anbefalte moduler

Full oversikt over fremdriften på alle prosjektene dine. 

Dokumentstyring og rapportering samlet på én plass.

CRM

Bedre oversikt på kontrakter, leverandører og salgsprosssen.

Periodiske vurderinger av dine leverandører. 

Avvik fra de ulike modulene i Business Online, samles i KHMS-modulen, hvor avvikene kan behandles videre.

Integrert med din Microsoft 365-pakke

Bruk de programmene du er kjent med fra før. Business Online gir deg et rammeverk på toppen av bedriftens egen Microsoft 365, slik at dere fortsatt kan bruke Outlook, Teams, Excel og så videre.

Se hvordan Business Online fungerer

Enda flere av våre kunder