Business Online for entreprenører

Få bedre oversikt på prosjektene

Business Online sitt system for prosjekt- og kvalitetsstyring gir deg bedre oversikt i arbeidshverdagen, strukturerer informasjon og forbedrer samarbeidet mellom lokasjoner og avdelinger. Bedre oversikt gjør deg bedre rustet til å håndtere flere og mer komplekse prosjekter.

Gjør som andre bedrifter i din bransje

Oversikt i sanntid

Få en overordnet oversikt over alle prosjekters status og fremdrift i sanntid. Fang opp potensielle problemer før de blir store.

Knytt kvalitet inn i alle arbeidsprosesser

Lag skreddersydde kvalitetsjekklister for bedriftens gjentakende prosesser og få dokumentert etterlevelse, perfekt for bedrifter som jobber etter ISO 9001. Hent inn siste oppdaterte versjon av styrende dokumenter direkte inn i prosjektet.

Kundehistorie

"Den største gevinsten for oss har vært muligheten til å inkludere alle i ett system, uavhengig av deres interesser og tekniske bakgrunn."
Kjetil Alvheim
Daglig leder, Odd Hansen AS

Jobb sammen i digitale arbeidsrom

Samle alt som skjer i prosjektet i ett felles digitalt arbeidsrom. Send vedlegg og eposter direkte inn i arbeidsrommet fra din Outlook, eller knytt prosjektet opp mot Microsoft Teams for økt samhandling.

Avvik fra de ulike modulene i Business Online, samles i KHMS-modulen, hvor avvikene kan behandles videre.

Anbefalte moduler

Full oversikt over fremdriften på alle prosjektene dine. 

Dokumentstyring og rapportering samlet på én plass.

CRM

Samle leverandører og kunderelasjoner i ett system.

Sømløs integrasjon mellom Business Online og din Outlook.

Integrert med din Microsoft 365-pakke

Bruk de programmene du er kjent med fra før. Business Online gir deg et rammeverk på toppen av bedriftens egen Microsoft 365, slik at dere fortsatt kan bruke Outlook, Teams, Excel og så videre.

Se hvordan Business Online fungerer

Utvalgte artikler