Kvalitetssjekkliste QCP quality control plan

Hvordan kvalitetssjekklister gir deg nøkkelen til videre vekst

Som du allerede vet, er kvaliteten et kritisk aspekt for enhver virksomhet.  

Det er det som skal sikre at dere leverer de best mulige produktene og tjenestene til deres kunder.  

En kvalitetssjekkliste hjelper oss å sikre at dere møter kundenes høye krav og forventninger til oss. 

Det å ha en kvalitetssjekkliste gjør at vi kan identifisere og adressere potensielle problemer allerede før de oppstår. Dette hjelper oss ikke bare til å forbedre kvaliteten på produktene og tjenestene vi leverer, men det hjelper oss å unngå kostbare feil og forsinkelser.  

I tillegg, vil en kvalitetssjekkliste sikre at hele teamet jobber effektivt og sømløst sammen. Gjennom å ha en tydelig prosess på plass, kan vi redusere forvirring og sikre at vi alle er på samme side til enhver tid. 

Selve kjernen i kvalitetsledelse er økt kundetilfredshet.  

Gjennom å forbedre egne prosesser, produkter, tjenester og måten vi jobber på, vil vi kunne gi kundene våre en enda bedre kundereise, noe som igjen øker deres lojalitet til virksomheten. 

Et sterkt kundefokus er ikke noe som kun skal være forbeholdt virksomhetens salgs- og markedsledere. Det er like viktig for deg som jobber med kvalitet.  

For eksempel: 

  • I en større global undersøkelse utført av PWC viser det seg at hele 1 av 3 kunder vil skifte ut en merkevare etter kun én dårlig opplevelse kunde opplevelse.

  • Virksomheter som fokuserer på økt kundetilfredshet har ifølge McKinsey & Company tre ganger høyere avkastning enn de som ikke gjør det. 

  • Kundereisens viktighet er økende blant B2B kunder, ifølge McKinsey & Company, og en stadig mer kritisk faktor for videre vekst

Sjekklister er et nyttig verktøy for virksomheter, fordi det gir en klar og strukturert liste over oppgaver som skal utføres og det reduserer risikoen for å gjøre feil. Bruk at sjekklister kan gi økt kundetilfredshet, fordi det sikrer at alle nødvendige steg i prosessen blir gjennomført for å levere produkter eller tjenester av høy kvalitet. 

Innhold 

  • Hvorfor kvalitetssjekklister er viktig for din virksomhet. 
  • Hva er forskjellen på en sjekkliste og en kvalitetssjekkliste? 
  • Hvorfor er det viktig å dokumentere hvert steg i prosessen? 

Hvorfor er kvalitetssjekklister viktig for din virksomhet? 

Bruken av kvalitetssjekklister er viktig for å forsikre at oppgaver blir gjennomført effektivt og slik de er ment for å bli gjennomført, noe som reduserer risikoen for feil og forglemmelser.  

Kvalitetssjekklister kan hjelpe dere med å forbedre kvaliteten på produktene eller tjenestene og øke kundetilfredsheten, noe som igjen vil føre til gjentatte kjøp eller at kundene ønsker kjøpe mer av dine produkter og tjenester. Dette kan potensielt øke veksten for virksomheten din.  

Kvalitetssjekklister bidrar også til å forbedre effektiviteten ved å bryte ned komplekse prosesser i mindre, mer håndterbare oppgaver. I tillegg vil sjekklistene fremme ansvarsfordelingen og åpenhet i teamet, noe som igjen styrker samarbeidet og bygger tillit.   

Samlet sett kan sjekklister bidra til økt vekst i virksomheten.

 

Hva er forskjellen på en sjekkliste og en kvalitetssjekkliste? 

En sjekkliste er en liste over oppgaver som må fullføres. Den kan brukes til ulike formål, som for eksempel å følge fremdriften til et prosjekt.  

En sjekkliste for kvalitet, eller en kvalitetssjekkliste, er en spesifikk type sjekkliste som brukes for å sikre at prosessen oppfyller visse kvalitetsstandarder, som for eksempel ISO 9001.  

Formålet med en kvalitetssjekkliste er ikke bare å gjennomføre en prosess etter noen gitte steg, men også å kunne dokumentere at prosessen faktisk har blitt fulgt i praksis. På denne måten kan vi gå alltid kunne går tilbake til prosessen som ble gjort i forbindelse med et gitt prosjekt, ansettelse eller salg og se hva som ble gjort, hvem som gjorde hva og hvilke steg som eventuelt ikke ble gjennomført og hvorfor.  

Hvorfor er det viktig å dokumentere hvert steg i prosessen? 

En kvalitetssjekkliste hjelper deg å dokumentere hvert steg i prosessen, dette er viktig av flere grunner: 

  • Det å ha en oversikt over stegene som er involvert i en prosess bidra til å sikre at prosessen utføres i tråd med virksomhetens bestemmelser. Dette kan være spesielt viktig for komplekse prosesser eller prosesser som involverer flere personer, ettersom det da kan bidra til å forhindre feil eller misforståelser.  
  • Å dokumentere hvert steg i en prosess kan også være et verdifullt hjelpemiddel til opplæring av ansatte. Ved å gi nyansatte eller nye personer på teamet en oversikt over stegene i prosessen, kan hjelpe dem å forstå hva som skal gjøre og hvordan ulike steg skal gjennomføres. Dette reduserer læringskurven og forbedrer effektiviteten.  
  • Det blir lettere å finne feil og mangler i prosessen, slik at dere kan iverksette korrigerende tiltak. Dette kan bidra til å forbedre kvaliteten på sluttproduktet eller tjenesten, samt redusere risikoen for kostbare feil, returer eller skader på ryktet til virksomheten.  
  • Dokumentering av hvert trinn i en prosess kan også være nyttig for kontinuerlige forbedringsformål. Når dere har en skriftlig oversikt over prosessen er det lettere å ta en gjennomgang og analysere prosessen for å identifisere forbedringsområder. Dette kan bidra til å gjøre prosessen enda mer strømlinjeformet og øke effektiviteten over tid. 

Konklusjon 

Mange arbeidsprosesser har økt i kompleksitet fordi vi jobber ofte i tverrfaglige team. Derfor er det vanlig at det er flere medarbeidere involvert når vi jobber oss gjennom en prosess fra A til Å.    

Med en mer hybrid arbeidshverdag hvor vi jobber på ulike lokasjoner, sammen med ulike avdelinger og fagpersoner, så har vi behov for god flyt for at prosessløpet skal være effektivt og for at kvaliteten skal være konsekvent.  

En markedsundersøkelse utført av Gartner viste at 71% av HR ledere er mer bekymret for samarbeidet mellom ansatte etter pandemien enn det de var under pandemien.  

For å få et godt samarbeid mellom personer og lokasjoner, kan kvalitetssjekklister utgjøre en forskjell når det kommer til å øke effektiviteten uten at det går på bekostning av kvaliteten av arbeidet. Kunder som opplever at de får god kvalitet og dialog, kommer til å ønske å kjøpe fra dere igjen.  

Fornøyde kunder øker bunnlinjen og skaper videre vekst.   

Vil du lære mer om hvordan du kan bruke kvalitetssjekklister i Business Online og hvordan det kan hjelpe din bedrift å vokse? Ta en prat med oss i dag. Vi ser på dine behov og utfordring og hvordan Business Online kan løse dem.