ISO 9001 krav business online

ISO 9001 i korte trekk

Kunden er det viktigste elementet i ISO 9001 standarden. Formålet med ISO 9001 standarden er å sikre at kundens behov og forventninger blir møtt, noe som vil føre til økt kundetilfredshet.

ISO 9001 standarden har fokus på effektiv kvalitetsledelse og koblingen mellom system, mennesker og den kontinuerlige forbedringen i virksomheten. Det å følge ISO 9001 standarden i arbeidshverdagen og etterleve de ulike kravene øker også virksomhetens muligheter for vekst, verdiskapning og kvalitet.

Må virksomheter være ISO 9001 sertifiserte?

Virksomheter trenger ikke å være ISO-sertifisert for å jobbe i henhold til ISO 9001.

Et ISO-sertifikat kan derimot være veldig gunstig for virksomheter som ønsker å dokumentere sin egen evne til å levere produkter og tjenester i henhold til de krav og forventningene som stilles av både kunder og myndigheter. Et slikt sertifikat kan for mange virksomheter åpne dørene til nye kunder og markeder.

Kravene i standarden er helt generelle og skal kunne etterleves i alle typer virksomheter sine prosesser som påvirker kvalitet. I tillegg finnes det en del andre krav som blant annet er knyttet til opplæring, endringer, kommunikasjon, produktutvikling, innkjøp og egenkontroll.

Du kan si at ISO 9001 standarden er en god oppskrift for hvordan dere kan drive en sunn forretning.

Sentrale krav i ISO 9001 standarden

Kunden i fokus. Virksomheten må forstå og møte de behovene og forventningene som kundene deres har.

Ledelse. Virksomheter bør etablere, dokumentere, implementere og vedlikeholde et kvalitetssystem.

Ansvarsfordeling. Virksomheten skal tydelig definere roller og ansvar.

Prosesser. Virksomheten bør identifisere og administrere sammenhengende prosesser systematisk for å oppnå ønskede resultater.

Kontinuerlig forbedring. Virksomheter må kontinuerlig evaluere og forbedre egne prosesser og systemer for å øke kundetilfredsheten og jobbe mot strategiske mål.

Involvere menneskene på arbeidsplassen. Ledelsen har ansvar for å involvere og engasjere de ansatte, slik at hele virksomheten bidrar til at kvalitetssystemet fungerer.

Faktabaserte beslutninger. Virksomheter må basere sine beslutninger på faktabaserte analyser. Dette vil si at man samler inn data, analyserer den og bruke disse resultatene til å ta bedre beslutninger.

Hvor lenge varer en ISO-sertifisering?

Sertifiseringen er gyldig i tre år, forutsatt at virksomheten fortsetter å oppfylle kravene og kan dokumentere bruk av styringssystemet.

ISO 9001 er et verdifullt rammeverk for virksomheter som ønsker å etablere et sterk grunnlag for kvalitetsstyring og kontinuerlig forbedring.

Ved å fokusere på kundenes behov og forventninger, engasjere ansatte og ha en systematisk tilnærming til ledelse, kan virksomheten sikre at de oppfyller kravene i standarden og jobber mot sine strategiske mål.

Ledelsessystem for etterlevelse av ISO 9001-kravene

Det kan i praksis være utfordrende å følge kravene som er satt i ISO 9001 standarden i arbeidshverdagen, derfor kan det være lurt å ha et system som hjelper hele virksomheten å etterleve kravene i arbeidshverdagen.

Implementering av et system som er kompatibelt med ISO 9001-standarden kan kreve en betydelig større investering av tid og ressurser, men fordelene med økt kundetilfredshet, effektivitet og kvalitet gjør at fordelene veier opp for innsatsen.

Vi hjelper dere med å implementere Business Online, slik at deres kunder vet at de kan være sikre på at deres virksomhet driver et aktivt forbedringsarbeid. Business Online er integrert med Microsoft 365 sine applikasjoner som blant annet Word, Excel og Teams, slik at dere fortsatt kan bruke de programmene dere kjenner godt fra før.