digital transformasjon

Dette er digital transformasjon

Hva er egentlig digital transformasjon?‍ 

En digital transformasjon handler om å anskaffe seg digital teknologi som er med på å endre bedriftens forretningsmodell. Det vil si måten organisasjonen skaper, leverer og fanger opp ulike verdier. Når man går i gang med en digital transformasjon så vil også kulturen i organisasjonen og kundeopplevelsen endres. 

Er ikke digital transformasjon bare å ta i bruk ny digitalteknologi?‍ 

En digital transformasjon skiller seg fra digitalisering, hvor du effektiviserte driften ved å gå over til digitale løsninger. Investerer dere i et nytt IT-system, så vil ikke det å utelukkende begynne å bruke det gi dere en digital transformasjon. Skal bedriften høste de godene som finnes i en digital transformasjon, så trenger man å se på det større bildet. 

En digital transformasjon er en del av en større strategi som sikrer at organisasjonen sammen jobber mot et felles mål. Ledere bør derfor være tydelige på hvilken retning de ønsker å gå. Det hele starter med et overordnet mål. Dette målet kan være alt fra at vi ønsker å ha mer effektive prosesser internt til at vi ønsker å kommersialisere oss mer eller kanskje dere ønsker å løfte kundereisen noen hakk? Det overordnede målet gir en retning, både med tanke på hvilke funksjoner som er viktige ved valg av IT-system, men også for å få ansatte med på endringen. 

Lederskap er en viktig komponent‍ 

Nøkkelen for å lykkes med en digital transformasjon er lederskap. En digital transformasjon handler nemlig ikke bare om teknologi, men også kultur. Det er viktig å kunne se mulighetene som ligger i dataene som finnes, jobbe mer smidig og ha fortløpende oppdateringer. Lederrollen i en slik setting handler derfor mye om evnen til å skape en kulturendring og ha visjoner for hva som faktisk er mulig. 

Kontinuerlig prosess med potensielt store gevinster‍ 

Organisasjonen må tilrettelegge for at digital transformasjon er en evig prosess, ettersom det handler om å gå gjennom hele forretningsmodellen og utnytte de digitale mulighetene som finnes. En slik fleksibilitet og langsiktighet vil gjøre organisasjonen mer smidig og konkurransedyktig i møte med fremtidige endringer i markedet. 

Kort fortalt, er en digital transformasjon en reise og ikke en destinasjon, men det er et viktig steg i møte med et marked hvor endringstakten er høy.