Slik har Izomax alltid oversikt med Business Online, selv når det er travelt

Izomax sin mekaniske isolasjonsteknologi for trykksatt utstyr, AOGV, hjelper bedrifter med å redusere eller eliminere nedetid i forbindelse med vedlikehold, modifikasjoner og nedstengninger av prosessanlegg slik at prosessflyten, og dermed kontantstrømmen, kan fortsette.

Selskapet har opplevd en kraftig vekst i etterspørselen etter AOGV på tvers av landegrensene det siste året. Denne vekstfasen har utfordret selskapet til å balansere ekspansjonen med behovet for kvalitet og sikkerhet. Izomax har derfor implementert prosjektstyringssystemet Business Online, slik at de ikke bare får en effektiv prosjektgjennomføring, men som legger til rette for sikre operasjoner, kvalitet på enhver leveranse og ikke minst se til at de følger lover og standarder som gjelder ytre miljø, behandling av sensitiv informasjon og rettferdig behandling av ansatte.

"Business Online har hjulpet oss å nå flere mål og rekorder. Systemet gjør det lett å ha kontroll på informasjon og informasjonsflyten."
Anne Bergsagel
Senior Director - Head of Operations, Izomax

Sunn vekst krever orden i sysakene hos bedrifter. Fra å ansette femten nye medarbeidere, til å håndtere nærmere åtti kundeprosjekter, har Izomax sammen med Business Online skapt et solid grunnlag for skalerbar vekst. Systemet gir en tydelig rollefordeling og effektiv informasjonsflyt, noe som bidrar til å opprettholde høy produktivitet uten at det går på bekostning av kvaliteten.

Et høydepunkt i Izomax sin reise det siste året er at de har mottatt ISO-9001 sertifiseringen midt i en vekstfase, noe som understreker selskapets evne til å opprettholde en høy kvalitetsstandard og pålitelighet under press.

Nysgjerrig på hvordan Business Online kan hjelpe din bedrift med å ha orden i sysakene, slik at dere kan være enda bedre rustet til å håndtere vekst?

Ta en prat med oss i dag.

Business Online tilbyr god støtte og opplæring til nye kunder, slik at dere får smidig overgang og optimal utnyttelse av systemets funksjonalitet.