Bedrift i vekst, unngå disse fallgruvene artikkel business online iqubes

Bedrift i vekst? Unngå disse fallgruvene

For små og mellomstore bedrifter kan vekst være en stor utfordring. Du håper selvfølgelig alltid på vekst ettersom dette betyr en større omsetning langsiktig, og det er jo nettopp det de fleste bedrifter ønsker å oppnå – god omsetning. Men er bedriften klar til å håndtere vekst? 

Det er slik at en bedrift ønsker god vekst, men det er ikke nødvendigvis slik at bedriften er klar til å håndtere vekst! Hvis det kommer brått på og de rette investeringene ikke er på plass kan det faktisk hende at vekst stopper opp eller til og med at bedriften gjør det dårlig.   

Videre kan du lese om de fire største fallgruvene for selskaper i vekst og tiltakene som må til for at et selskap skal klare å håndtere denne fasen: 

  1. Rykte: Med vekst og flere kunder kan bedriftens rykte enten bli en fordel eller ulempe. Hvis kvalitetssikring ivaretas for produktene eller tjenesten kunden betaler for, kan ryktet være med på å forsterke vekst over tid. Hvis kunden ikke er fornøyd kan et dårlig rykte bidrar til at bedriften når et vekstplatå eller veksttap.   
  1. Ressursstyring: Det kan hende at en bedrift ikke har nok ressurser til å dekke kundens behov eller levere varer/tjeneste. Derfor er det viktig å investere i arbeidsstyrken og starte personalopplæring i god tid før det blir stor vekst. Det gjelder også å ha god kommunikasjon med underleverandører og andre tredjepartsselskaper som er del av verdiskapningsprosessen.   
  1. Prosjektoversikt: Hvordan jobber din bedrift i dag? Kan prosjektprosessen bli mer effektiv? Mange prosjektløsninger kan være uoversiktlige og kanskje ikke tilgjengelige for alle parter som er involvert. Det er viktig å standardisere arbeidsprosesser slik at alle får tilgang til den samme informasjonen og kan være delaktige i prosjekter – ikke bare at en person sitter med all info. 
  1. Kundeservice: I tillegg til eksterne og interne ressurser som da henholdsvis ressursstyring og prosjektoversikt er, så er det også viktig at kunden får en bra opplevelse og ikke minst oppfølgning. Da er det viktig at de systemene de ansatte i en bedrift sitter med i dag snakker sammen slik at kundens reise gjennom salgsprosessen kan følges opp skikkelig. For å oppnå dette gjelder det å ha kvalitetssikring på prosessene.   

Hvis du som daglig leder eller ansatt leser dette og tenker at en eller flere av fallgruvene nevnt ovenfor kan ha innvirkning i din arbeidshverdag vil vi også anbefalt å lese mer om effektivisering og Lean teori. Simplifiser arbeidsprosessene, invester i ansatte og få tak i de rette systemverktøyene i god tid.