Business Online for produksjonsbedrifter

Få bedre oversikt på prosjektene

Business Online sitt system for prosjekt- og kvalitetsstyring gir deg bedre oversikt i arbeidshverdagen, strukturerer informasjon og forbedrer samarbeidet mellom lokasjoner og avdelinger. Bedre oversikt gjør deg bedre rustet til å håndtere flere og mer komplekse prosjekter.

Gjør som andre produksjonsbedrifter

izomax ik-group

Oversikt i sanntid

Få en overordnet oversikt over alle prosjekters status og fremdrift i sanntid. Fang opp potensielle problemer før de blir store.

Registrering og behandling av avvik

Avvik fra de ulike modulene i Business Online, samles i KHMS-modulen, hvor avvikene kan behandles videre.

Kundehistorie

"Det ble enklere å håndtere arbeidsmengde, gjøre prioriteringer, få kontakt med folk og tydeliggjøre hvor ansvaret for de ulike arbeidsoppgavene lå."

Jobb sammen i digitale arbeidsrom

Samle alt som skjer i prosjektet i ett felles digitalt arbeidsrom. Send vedlegg og eposter direkte inn i arbeidsrommet fra din Outlook, eller knytt prosjektet opp mot Microsoft Teams for økt samhandling.

Utform tilbud til kunde i prosjektets arbeidsrom

Effektiviser måten du utformer tilbud på. Lagre alle detaljer rundt produktene dine, inkludert produksjonskostnader, innhold og salgspriser, slik at du enkelt kan finne og bruke informasjonen når du trenger den.

Anbefalte moduler

Full oversikt over fremdriften på alle prosjektene dine. 

Dokumentstyring og rapportering samlet på én plass.

CRM

Ha hele produktoversikten på én plass og utform tilbud.

Standardisert og periodisk evaluering av leverandørene.

Integrert med din Microsoft 365-pakke

Bruk de programmene du er kjent med fra før. Business Online gir deg et rammeverk på toppen av bedriftens egen Microsoft 365, slik at dere fortsatt kan bruke Outlook, Teams, Excel og så videre.

Full oversikt over kunder og leverandører

Samle informasjon om alle interne og eksterne relasjoner, inkludert kunder, samarbeidspartnere, konkurrenter, leverandører og prospekter.

Se hvordan Business Online fungerer

Utvalgte artikler