Soiltech fikk sømløs samhandling både on- og offshore

ansatte

Utfordringen

Ansatte på ulike lokasjoner krever god informasjonsflyt

Det stavangerbaserte selskapet Soiltech hadde lenge jobbet i styringssystemet til iQubeS (nå Business Online). I 2020 lanserte iQubeS et nytt skybasert styringssystem for prosjektbaserte bedrifter, navnet på systemet ble Business Online. 

Som et ledd i Soiltech sin videre satsning, ønsket de å gjøre et teknologisk løft i bedriften og oppgraderte til det nye systemet Business Online. Det nye systemet ga dem større muligheter og fleksibiliteten til å gjøre ting selv, forteller Else-Karin Vådeland som er VP HSSEQ & Sustainability hos Soiltech.

Soiltech startet prosjektet med å implementere Business Online rett før Vådeland startet hos Soiltech etter å ha hatt en lengre karriere hos et stort oljeservice selskap. Vådeland ble da systemansvarlig internt.

«Jeg har jobbet med HSEQ i over femten år og kommer fra et selskap hvor jeg har kjent på utfordringene knyttet til kommunikasjon og samhandling.» 

Vådeland utdyper:

«Utfordringene har ofte vært knyttet til at man ikke bare har ett system. Det har vært slik at HR, HSEQ og operasjon sitter i hver sin database og de systemene snakker jo ikke sammen.»

I bransjen som Soiltech opererer i er det ofte små konkurransefortrinn, derfor er det også viktig å ha god kontroll på informasjonsflyten. 

"Offshore jobber vi sammen med flere andre, også konkurrenter er kanskje på samme installasjon og på samme rigg. Vi må være ekstremt strukturerte i hvilken informasjon som deles hvor."
Else-Karin Vådeland
VP HSSEQ & Sustainability, Soiltech AS

Løsningen

Et system som samler alle fag på én plass

Soiltech opplever at løsningen bak god samhandling ligger i at de hovedsakelig har ett system å forholde seg til, hvor alle de ulike fagområdene er samlet.

«Nå ligger alle fagene inne i Business Online, slik at alt ligger til rette for å kommunisere og dele. Det er generelt en enklere måte å jobbe på.»

Samtidig var det viktig for Soiltech å ha kontroll på flyten av informasjon både mellom lokasjoner og for de som var offshore. I tillegg var det vikitg å definere hvilken informasjon som skulle være tilgjengelig for alle i systemet og hva som ikke skulle være det. Det var derfor viktig for Soiltech at de kunne ha god tilgangsstyring i Business Online.

«Jeg føler meg komfortabel på at vi har konfidensialitet på ting. Du kan låse ned det du trenger og åpne det du trenger.» forteller Vådeland.

Soiltech er en teknologibasert totalleverandør av avfallshåndtering innen blant annet olje- og gass sektoren. Soiltech håndterer, behandler og resirkulerer forurenset vann (slop) og borekaks. Soiltechs teknologi og løsninger er mekaniske og uten bruk av kjemikalier. Teknologien er energieffektiv med særlig høy kapasitet, noe som gjør den grønnere og mer effektiv enn andre.

Høydepunkter
Utfordring
Løsning
Resultat
"Business Online er enkelt å få skreddersydd til mitt behov. Jeg vil si at det er et kjempepluss. Business Online «tvinger» deg til en viss grad å jobbe etter et mønster, men det er likevel en fleksibilitet i systemet og det er kanonbra."
Else-Karin Vådeland
VP HSSEQ & Sustainability, Soiltech AS

Resultatet

Bedre oversikt i arbeidshverdagen

Som leder har man både behov for å få en overordnet oversikt, men også ha muligheten til å dykke ned i detaljene. Vi spurte derfor Else om hva som var det første hun merket ble lettere da hun begynte å jobbe i Business Online:

«Jeg har mye bedre oversikt. Det er lett å finne igjen ting, fordi strukturen er bra. Jeg er jo et «sjekkliste menneske» av natur, så jeg liker at ting er ryddig. Jeg liker standardisering og det er jo dette systemet.»

Soiltech jobber prosjektbasert og bruker derfor funksjonen med skreddersydde kvalitetssjekklister i prosjekter flittig. Vådeland forteller at arbeidsmetoden rundt kvalitetssjekklistene i Business Online var nytt for henne ettersom de styringssystemene hun tidligere har jobbet i ikke var så tilrettelagt for prosjektbasert arbeid som det Business Online er. 

Vådeland forteller:

 «Jeg synes det er enkelt og kjekt å jobbe i Business Online, og jeg liker at det alltid finnes muligheter. Det er enkelt å få skreddersydd systemet til våre behov, noe som gir oss fleksibilitet.»

Økt internt samarbeid

Tidligere da ledergruppen skulle jobbe sammen på en felles presentasjon som eksempelvis skulle brukes til styret, endte man fort opp med mange e-poster frem og tilbake, samt mange ulike versjoner av samme dokument. Nå kan ledergruppen opprette et eget prosjekt for denne typen arbeid, slik at alle kan jobbe i dokumentet samtidig. 

Vådeland utdyper:

«Vi bruker mindre tid, fordi vi oppdaterer «live» i et dokument. Det er en liten ting, men det gjør hverdagen vår veldig mye lettere.»

For at et system skal kunne romme hele bedriften, er det viktig at det skal være enkelt for alle å jobbe i systemet. Da vi spurte Vådeland om hva hun mente var den største verdien av å jobbe i Business Online var, hadde hun dette svaret:

«Jeg synes det er enkelt og kjekt å jobbe i Business Online, og jeg liker at det alltid finnes muligheter.» Vådeland legger til: «Så er det jo brukervennlig, lett å samarbeide i og ryddig.»

"Soiltech har brukt iQubeS (nå: Business Online) i 10-11 år, så vi har jo vært kjempefornøyde med det. Vi liker spesielt kvalitetssjekklistene og Prosjektmodulen, de funksjonene er kjempebra. Vi jobber jo prosjektbasert, så det fungerer veldig bra.
Else-Karin Vådeland
VP HSSEQ & Sustainability, Soiltech AS
Del denne artikkelen

Bli kjent med Business Online

Klikk deg gjennom og prøv Business Online selv i dag