NovuMare & Business Online

Hvordan NovuMare bruker Business Online til å skape kvalitet i alle ledd av bedriften.

Hils på NovuMare

NovuMare er en bedrift som har opplevd sterk vekst de siste årene. De jobber for å effektivisere løsninger knyttet til beskyttelse av det maritime miljø, hvor de tilbyr rådgivning, konsulentarbeid, kurs og øvelser innen akutt forurensning og sikring av det ytre miljø. Gjengen hos NovuMare er opptatt av å levere god kvalitet i alle ledd og tilbyr derfor kurs og opplæring som er akkreditert av Nautical Institute. 

NovuMare miljøfyrtårn Business Online kundehistorie

Straume

Hovedkontor

12+

Ansatte

Energi

Bransje

50+

Års samlet erfaring

Novumare kurs sjø hav opplæring

Vekst førte til behov for bedre system

NovuMare hadde fra starten et ønske om å ha så smidige administrative prosesser som mulig. Selskapet ble startet i 2017 av tre ildsjeler med bred erfaring innen beredskap mot akutt forurensing. Men det var ikke før de fikk flere ansatte de innså at de ble nødt til å samle dataen på én plass. 

«I starten brukte vi SharePoint uten at vi egentlig hadde kontroll på det. Informasjon ble lagret på forskjellige plasser, både på SharePoint og lokalt på egen datamaskin.» forteller Rune Holmen som er KHMS-leder og en av de tre gründerne i NovuMare.

«Behovet for bedre informasjonsflyt, dokumentasjon og mer effektive administrative prosesser gjorde at vi begynte letingen etter et IT-system.»

System med etterlevelse i fokus

Da NovuMare hadde bestemt seg for å finne et nytt IT-system, satt de seg ned og skrev en liste med kravspesifikasjoner. 

«Listen ble rimelig stor etter hvert, men essensen var at det måtte være skybasert og tilgjengelig på alle digitale flater, det skulle være så enkelt å bruke at du nesten ikke trenger opplæring og det måtte være et verktøy som hjelper oss å skape etterlevelse av de prosedyrene og prosessene vi ønsket å kjøre.» sier Rune.

Slik som mange andre bedrifter har kjent på, var det vanskelig å søke seg frem til den rette løsningen på egenhånd. 

«Vi begynte med Google-søk, men ble frustrerte av utvalget og så oss nødt til å få ekstern hjelp som guidet oss gjennom jungelen av systemer der ute, og da havnet vi på Business Online.» 

novumare kurs opplæring
novumare business online

Hvorfor Business Online?

NovuMare hadde også et ønske om å samle alt i ett system, slik at de ikke skulle ende opp med flere systemer som ikke snakket med hverandre. 

«Måten vi kunne jobbe i Business Online på harmonerte veldig med måten vi selv tenkte og etterstrebet i vår egen mappestruktur. I tillegg er vi glad i kvalitetssjekklistene, altså det å lage enkle sjekklister som skaper etterlevelse. Det tror jeg gjorde at vi valgte Business Online.» sier Rune. 

«Her har dokumentene en plass, så nå finner vi faktisk igjen ting, både prosedyrer og ikke minst eposter. Mye av kommunikasjonen går jo vanligvis via epost, så bare det å ha en felles plattform å gå til uten å gå igjennom eposter er jo gull verdt.»

Nysgjerrig på Business Online?

Ta en prat med oss i dag