Fremtidens arbeidsplass artikkel business online iqubes

Hvordan blir fremtiden til arbeidsplassen?

Arbeidsplassen har i løpet av pandemien gjennomgått et stort skifte. Vi har sett at tid og sted ikke lengre trenger å være begrensninger for hvor, når og hvem som skal utføre jobben. Dagens ledere har derfor nå en unik mulighet til å skape en helt ny type arbeidsplass, men dette kan selvsagt også by på en del nye utfordringer, ikke minst knyttet til ledelse. 

En undersøkelse utført av HR Norge og EY i 2021 viste at halvparten av respondentene mener at ledere i sin bedrift i stor grad opplever at det er krevende å følge opp ansatte med den geografiske spredningen og mangelen på fysisk kontakt som restriksjonene under pandemien førte med seg. Dette viser seg å være tilfellet på tvers av både sektor og bransje, dermed kan det se ut til at ledelse har blitt mer krevende for alle typer organisasjoner det siste året. 

Ledere står derfor ovenfor et veiskille med tre mulige alternativer. Alternativet de velger kan ha stor betydning for ansattes motivasjon og produktivitet samt bedriftens innovasjon og evne til omstilling.   

  1. Gå tilbake til gamle trakter. Akseptere tradisjonelle arbeidsmetoder; det vil si at ansatte kommer tilbake på kontoret fulltid og man plukker opp de arbeidsvanene man hadde før pandemien. 
  1. Omfavne det hybride kontoret. Ansatte er stort sett tilbake på kontoret, men beholder noen endringer som ble innført under pandemien. Dette kan være at møter tas hyppigere via Teams, informasjon gjøres lettere tilgjengelig i en skyløsning og at det er mer fleksibilitet i forhold til hjemmekontor. 
  1. Overgang til en digital arbeidsplass. Kriser leder ofte til innovasjon. Den nye digitale hverdagen handler ikke bare om spørsmålet rundt å tilby hjemmekontor eller ikke. Det handler om at behovet for endring kan oppstå raskt og at vi da må ha en organisasjon som er laget for å tåle, og som helst blomstrer, fordi de er så gode på endring. 

Om det blir en hybrid løsning eller digital arbeidsplass, så må de fleste arbeidsplasser digitaliseres. Dette skaper rom for innovasjon i måten vi kommuniserer på og deler informasjon. Men det betyr også at arbeidsprosessene endres og tilpasses en ny hverdag.